Volkstuin vereniging "De Vrije Tuinder" Dordrecht

 

Rucola of raketsla is een eenjarige plant die behoort tot de Kruisbloemenfamilie. De plant komt van nature voor op het noordelijk halfrond en in Zuid-Amerika. Rond 1980 is rucola ook in Noord-Europa in de belangstelling gekomen. In 1981 is rucola door de firma Tubbergen in Nederland geïntroduceerd.In het Middellandse Zeegebied wordt rucola al sinds de middeleeuwen geteeld.

 

Teelt :

 

Rucola kan van maart tot september gezaaid worden. Zaai gewoon op een rijtje en dun niet uit. Vermeng eventueel het zaad met wat zand om te voorkomen dat we te dicht zaaien.

 

Bemesting :

 

Rucola stelt op zich weinig eisen aan de bodem. Toch verdient het aanbeveling om het gewas te bemesten met organische mest (compost, koemestkorrels, stalmest). Hierdoor neemt de opbrengst toe en wordt de bloei wat uitgesteld.

 

Ziekten en plagen :

 

Rucola heeft weinig last van ziekten of plagen. Er kan wat schade zijn van rupsen, bladluizen, en slakken.

 

Gewasverzorging :

 

Rucola houdt niet van hitte. De groei is het beste in het voor- en najaar. Zoek in de zomer daarom liefst een beschaduwd, koel plekje. Het gewas schiet snel door, we moeten daarom vaker zaaien om steeds verse rucola te kunnen oogsten.

 

Oogsten en bewaring :

 

Oogst de bladeren het liefst in de ochtend. Als in het najaar (september) gezaaid wordt,

kan er tot in december geoogst worden.

Laatste site update: 2 Oktober 2022

 

- Mededeling verhuizing

- Film nieuwe lokatie

- wijziging inschrijf formulier voor Schenkeldijk complex

  

Wilt U een Tuin Huren?

Wij werken alleen nog maar met een wachtlijst voor de verhuur van tuinen. Dit aangezien wij het gehele jaar een volle bezetting hebben. De meeste tuinen gaan over in de maanden september - november.

U moet zich dus echt inschrijven om een kans te maken bij het vrijkomen van tuinen. 

 

Procedure

  • U schrijft zich in via onderstaande link
  • U betaald 50 euro contributie. 
  • Uitgifte vindt dan plaats in de volgorde van inschrijving. U wordt benaderd via de email die U opgeeft om langs te komen voor een bezichtiging. 
  • Als de datum of tijd niet schikt neemt U contact op zodat een andere afspraak kan worden gemaakt indien mogelijk.
  • Doet U dit niet en komt U niet dan gaat uw plaats naar de volgende op de wachtlijst.
  • U krijgt dan nog 1 keer een kans bij een volgende tuin. Daarna wordt U van de wachtlijst gehaald.

 

Cookiebeleid | Sitemap
Copyright "De vrije tuinder"