Volkstuin vereniging "De Vrije Tuinder" Dordrecht

Spitten

Het spitten is noodzakelijk om de grond te verbeteren. De grond klinkt in gedurende de zomermaanden en tevens groeit er het nodige onkruid.

Verder kan er eventueel mest worden ondergewerkt.

De truc is om de grond om te keren zodat mest en resten onkruid (verwijder wel zoveel mogelijk het zaad) worden onder gewerkt.

 

Wanneer ?

In vroegere tijden gebeurde het spitten in het najaar voor de vorst. De kleiplaggen kunnen dan gedurende de winter periode kapot vriezen in kleinere brokstukken.

 

Ervaring leert echter dat de laatste jaren het niet meer vriest en dat onkruid dan toch weer gedurende de winter groeit.

Verder kan door hevige regenval de grond weer dichtslaan.

 

Daarom is het beter om te spitten in februari. 

Let wel: dit kan een risico zijn als het toch hard vriest.

 

Hoe ?

Men gebruikt een spade om de grond om te keren. U kunt een geul graven en de grond opslaan.

Vervolgens wordt mest in de geul gelegd.

Als laatste steekt men de volgende rij plaggen en legt deze op de mest.

Er ontstaat dan een nieuwe geul zodat het proces zich herhaalt.

Uiteraard is bemesting een eigen keuze.

 

Frezen

Door een tuin te frezen worden de grote brokstukken in kleinere brokjes gemalen. Verder wordt het volume groter doordat lucht in de grond komt.

De tuin is dan mooi schoon en wortels vinden gemakkelijk hun weg.

 

Wanneer ?

Dit gebeurt meestal "eind Maart, begin April", maar dit is geheel afhankelijk van de weersomstandigheden.

De grond kan niet worden gefreesd als deze te nat is. Dit kan een tuin juist weer kleiig maken doordat kleine deeltjes aan elkaar plakken.

De beslissing wanneer er wordt gefreesd wordt bepaald door de frezer.

Aangezien er verder al gauw zo'n 40 tuinen worden gefreesd, kan het zijn dat U op uw beurt moet wachten.

 

Wie ?

De vereniging heeft een grote en een kleine frees. De grote frees wordt alleen door de frezer gebruikt. De kleine frees kunt U lenen tegen een geringe vergoeding op zaterdagen in de kantine.

Voorwaarde is dat de frees weer schoon wordt teruggebracht. Verder moet U een afspraak maken om dit te doen want de frees moet worden ingenomen door het bestuur.

Dit betekent dat deze voornamelijk in de morgen kan worden geleend.

 

 

 

Laatste site update: 2 Oktober 2022

 

- Mededeling verhuizing

- Film nieuwe lokatie

- wijziging inschrijf formulier voor Schenkeldijk complex

  

Wilt U een Tuin Huren?

Wij werken alleen nog maar met een wachtlijst voor de verhuur van tuinen. Dit aangezien wij het gehele jaar een volle bezetting hebben. De meeste tuinen gaan over in de maanden september - november.

U moet zich dus echt inschrijven om een kans te maken bij het vrijkomen van tuinen. 

 

Procedure

  • U schrijft zich in via onderstaande link
  • U betaald 50 euro contributie. 
  • Uitgifte vindt dan plaats in de volgorde van inschrijving. U wordt benaderd via de email die U opgeeft om langs te komen voor een bezichtiging. 
  • Als de datum of tijd niet schikt neemt U contact op zodat een andere afspraak kan worden gemaakt indien mogelijk.
  • Doet U dit niet en komt U niet dan gaat uw plaats naar de volgende op de wachtlijst.
  • U krijgt dan nog 1 keer een kans bij een volgende tuin. Daarna wordt U van de wachtlijst gehaald.

 

Cookiebeleid | Sitemap
Copyright "De vrije tuinder"