Volkstuin vereniging "De Vrije Tuinder" Dordrecht

Spitten

Het spitten is noodzakelijk om de grond te verbeteren. De grond klinkt in gedurende de zomermaanden en tevens groeit er het nodige onkruid.

De truc is om de grond om te keren zodat mest en resten onkruid (verwijder wel zoveel mogelijk het zaad)worden onder gewerkt.


Wanneer ?

Het spitten gebeurd in het najaar voor de vorst. Dit is meestal eind oktober, begin november.

De kleiplaggen kunnen dan gedurende de winter periode kapot vriezen in kleinere brokstukken.


Hoe ?

Men gebruikt een spade om de grond om te keren. Men kan eer een geul graven en de grond opslaan.

Vervolgens wordt mest in de geul gelegd.

Als laatste steekt men de volgende rij plaggen en legt deze op de mest.

Er ontstaat dan een nieuwe geul zodat het proces zich herhaalt.

Uiteraard is bemesting een eigen keuze.


Frezen

Door een tuin te frezen worden de grote brokstukken in kleinere brokjes gemalen. Verder wordt het volume groter doordat lucht in de grond komt.

De tuin is dan mooi schoon en wortels vinden gemakkelijk hun weg.

 

Wanneer ?

Dit gebeurt meestal "eind Maart, begin April", maar dit is geheel afhankelijk van de weersomstandigheden.

De grond kan niet worden gefreesd als deze te nat is. Dit kan een tuin juist weer kleiig maken doordat kleine deeltjes aan elkaar plakken.

De beslissing wanneer er wordt gefreesd wordt bepaald door de frezer.

Aangezien er verder al gauw zo'n 40 tuinen worden gefreesd, kan het zijn dat U op uw beurt moet wachten.

 

Wie ?

De vereniging heeft een grote en een kleine frees. De grote frees wordt alleen door de frezer gebruikt. De kleine frees kunt U lenen tegen een geringe vergoeding op zaterdagen in de kantine.

Voorwaarde is dat de frees weer schoon wordt teruggebracht. Verder moet U een afspraak maken om dit te doen want de frees moet worden ingenomen door het bestuur.

Dit betekent dat deze voornamelijk in de morgen kan worden geleend.

 

 

 

Laatste site update: 17 Juli 2018

Wijzigingen:

Water te kort

plattegrond - perceelgrootte

Gewassen - Doornappel

 

 

 

Water tekort

Was dat even schrikken zaterdag 30 Juni.

De sloot was leeg. Hierdoor konden de leden de tuinen niet meer besproeien.

Gelukkig hebben wij een kordaat bestuur. Deze heeft contact opgenomen met het waterschap om het probleem op te lossen.

Woensdag  4 juli was de sloot weer gevuld door het waterschap.

 

Hulde aan het bestuur

 

Wilt U een Tuin Huren?

Wij werken alleen nog maar met een wachtlijst voor de verhuur van tuinen. Dit aangezien wij het gehele jaar een volle bezetting hebben. De meeste tuinen gaan over in de maanden september - november.

U moet zich dus echt inschrijven om een kans te maken bij het vrijkomen van tuinen. 

 

Procedure

  • Uitgifte vindt dan plaats in de volgorde van inschrijving. U wordt benaderd via de email die U opgeeft om langs te komen voor een bezichtiging. 
  • Als de datum of tijd niet schikt neemt U contact op zodat een andere afspraak kan worden gemaakt indien mogelijk.
  • Doet U dit niet en komt U niet dan gaat uw plaats naar de volgende op de wachtlijst.
  • U krijgt dan nog 1 keer een kans bij een volgende tuin. Daarna wordt U van de wachtlijst gehaald.

 

Cookiebeleid | Sitemap
Copyright "De vrije tuinder"