Volkstuin vereniging "De Vrije Tuinder" Dordrecht

Van alle ongedierte zal de slak waarschijnlijk nog de meeste last veroorzaken. Hoewel het eigenlijk zeer kwetsbare diertjes zijn maken ze hun kwetsbaarheid goed door hun grote eetlust en makkelijke voortplanting.

 

De bij mensen bekende slakken komen voor in de tuin en zijn landbewonend, wat een grote uitzondering is binnen de weekdieren. Het lichaam van een slak bestaat voor een heel groot deel uit water, de slijmerige huid zorgt er bij landbewonende slakken voor dat de dieren niet uitdrogen.

 

De belangrijkste functie van slijm ligt echter in de voortbeweging. Het zorgt er als het ware voor dat de weg geplaveid wordt, waardoor het dier zich al glijdend gemakkelijk over het substraat kan voortbewegen. Als een slak verticaal moet voortbewegen, wat meer grip vereist dan horizontaal bewegen, wordt een ander soort slijm afgescheiden.

 

Naast het vochtgehalte zijn slakken ook zeer gevoelig voor andere omgevingsinvloeden zoals temperatuur, lichtintensiteit en met name het zoutgehalte omdat dit van zeer grote invloed is op de vochthuishouding van hun waterige lichaam. Landbewonende soorten zoeken plaatsen op waar de relatieve luchtvochtigheid hoog is. Daarom leven veel soorten verscholen in de vegetatie, onder afgevallen bladeren of dood hout, onder stenen, in spleten, etc.

 

De meeste soorten mijden de zon hoewel een aantal zich heeft aangepast aan een leven in een droge en hete omgeving. Veel soorten zijn vooral of zelfs alleen 's nachts actief of komen tevoorschijn na een regenbui. De meeste slakken hebben een onopvallende verschijning om geen vijanden aan te trekken. De bekende huisjesslak (wijngaardslak) is voor onze volkstuinen nog de minst vraatzuchtige. De slakken waar u het meest beducht op moet zijn, zijn de naaktslakken.

Laatste site update: 25 Augi 2021

  • Bestuurs wisseling

 

Wilt U een Tuin Huren?

Wij werken alleen nog maar met een wachtlijst voor de verhuur van tuinen. Dit aangezien wij het gehele jaar een volle bezetting hebben. De meeste tuinen gaan over in de maanden september - november.

U moet zich dus echt inschrijven om een kans te maken bij het vrijkomen van tuinen. 

 

Procedure

  • U schrijft zich in via onderstaande link
  • U betaald 35 euro contributie. 
  • Uitgifte vindt dan plaats in de volgorde van inschrijving. U wordt benaderd via de email die U opgeeft om langs te komen voor een bezichtiging. 
  • Als de datum of tijd niet schikt neemt U contact op zodat een andere afspraak kan worden gemaakt indien mogelijk.
  • Doet U dit niet en komt U niet dan gaat uw plaats naar de volgende op de wachtlijst.
  • U krijgt dan nog 1 keer een kans bij een volgende tuin. Daarna wordt U van de wachtlijst gehaald.

 

Cookiebeleid | Sitemap
Copyright "De vrije tuinder"