Volkstuin vereniging "De Vrije Tuinder" Dordrecht

23 sept 2013: Hier is de laatste informatie betreffende de plannen voor de verplaatsing van de vereniging naar de Domela Nieuwenhuisweg.

 

De gemeente heeft de grond laten onderzoeken door een onafhankelijke partij.

Het rapport kunt U lezen in de bijlagen hieronder.

 

Het bestuur heeft dit rapport besproken met de gemeente en hier zijn wat voorwaarden aan gesteld.

In het kort komt het neer op het volgende:

  • De grond bij de Jongenelenhal moet gesaneerd worden.
  • De Jongenelenhal wordt gesloopt en hierop wordt een kleiner pand (ter grootte van ons huidige pand) neergezet.
  • Er wordt nog extra onderzoek gedaan naar de lichte verontreiningen op het grasveld.
  • De gemeente gaat de begroting opmaken van de kosten van het project

 

Dit wordt vervolgens met het bestuur besproken. Na goedkeuring wordt het plan voorgelegd aan B&W en de raad.

Uiteraard zal er nog worden onderhandeld over invullen van onze eisen.

 

Dit gehele project gaat in ieder geval nog zeker tot 1 jan 2018 duren.

 

 

Grond onderzoeksrapport Part 1
Dit is het eerste en tevens het belangrijkste deel van het onderzoeksrapport naar de grond op de nieuwe locatie. Deel 2 bevat wat bijlage.
Deel 3 kan helaas door zijn grootte niet worden neergezet.
Het gehele document is ook uitgeprint en ligt in de kantine ter inzage.
Definitieve rapportage Part 1.pdf
Adobe Acrobat document 7.5 MB
Definitieve rapportage Part 2.pdf
Adobe Acrobat document 3.2 MB

Laatste site update: 17 Juli 2018

Wijzigingen:

Water te kort

plattegrond - perceelgrootte

Gewassen - Doornappel

 

 

 

Water tekort

Was dat even schrikken zaterdag 30 Juni.

De sloot was leeg. Hierdoor konden de leden de tuinen niet meer besproeien.

Gelukkig hebben wij een kordaat bestuur. Deze heeft contact opgenomen met het waterschap om het probleem op te lossen.

Woensdag  4 juli was de sloot weer gevuld door het waterschap.

 

Hulde aan het bestuur

 

Wilt U een Tuin Huren?

Wij werken alleen nog maar met een wachtlijst voor de verhuur van tuinen. Dit aangezien wij het gehele jaar een volle bezetting hebben. De meeste tuinen gaan over in de maanden september - november.

U moet zich dus echt inschrijven om een kans te maken bij het vrijkomen van tuinen. 

 

Procedure

  • Uitgifte vindt dan plaats in de volgorde van inschrijving. U wordt benaderd via de email die U opgeeft om langs te komen voor een bezichtiging. 
  • Als de datum of tijd niet schikt neemt U contact op zodat een andere afspraak kan worden gemaakt indien mogelijk.
  • Doet U dit niet en komt U niet dan gaat uw plaats naar de volgende op de wachtlijst.
  • U krijgt dan nog 1 keer een kans bij een volgende tuin. Daarna wordt U van de wachtlijst gehaald.

 

Cookiebeleid | Sitemap
Copyright "De vrije tuinder"