Volkstuin vereniging "De Vrije Tuinder" Dordrecht

Algemene Ledenvergadering

Dinsdag avond 20 Maart is er weer een algemene ledenvergadering geweest.

Naast informatie over de verhuizing is er ook een bestuurswisseling geweest.

De secretaris Piet Colle (ik dus) is gestopt als bestuurslid en wordt vervangen door 2 nieuwe bestuursleden tw. Erik Mol en Marcel Rijken.

Wie uiteindelijk de functie van secretaris gaat vervullen is nog niet duidelijk, maar zij zullen beiden de taken vervullen.

Dit is dus een aanzienlijke versterking voor het bestuur.

Ik zal mij verder bezig houden met de website (echt versloft het laatste jaar) en wat andere randzaken.

 

Naast deze zaken zijn er nog wat besluiten geaccordeerd door de vergadering.

Het is niet meer toegestaan om de bodem te bedekken met plastic-houdend materiaal.

Dit verstikt de bodem, is geen gezicht en veroorzaakt wateroverlast bij buurtuinen in geval van hoosbuien.

 

Het seizoen gaat weer beginnen dus laten we er een leuk jaar van maken.

 

 

 

Laatste site update: 17 Juli 2018

Wijzigingen:

Water te kort

plattegrond - perceelgrootte

Gewassen - Doornappel

 

 

 

Water tekort

Was dat even schrikken zaterdag 30 Juni.

De sloot was leeg. Hierdoor konden de leden de tuinen niet meer besproeien.

Gelukkig hebben wij een kordaat bestuur. Deze heeft contact opgenomen met het waterschap om het probleem op te lossen.

Woensdag  4 juli was de sloot weer gevuld door het waterschap.

 

Hulde aan het bestuur

 

Wilt U een Tuin Huren?

Wij werken alleen nog maar met een wachtlijst voor de verhuur van tuinen. Dit aangezien wij het gehele jaar een volle bezetting hebben. De meeste tuinen gaan over in de maanden september - november.

U moet zich dus echt inschrijven om een kans te maken bij het vrijkomen van tuinen. 

 

Procedure

  • Uitgifte vindt dan plaats in de volgorde van inschrijving. U wordt benaderd via de email die U opgeeft om langs te komen voor een bezichtiging. 
  • Als de datum of tijd niet schikt neemt U contact op zodat een andere afspraak kan worden gemaakt indien mogelijk.
  • Doet U dit niet en komt U niet dan gaat uw plaats naar de volgende op de wachtlijst.
  • U krijgt dan nog 1 keer een kans bij een volgende tuin. Daarna wordt U van de wachtlijst gehaald.

 

Cookiebeleid | Sitemap
Copyright "De vrije tuinder"